Tidsbestilling

Tidsbestilling foregår på tlf. 97 73 21 00 i tidsrummet 9-12.00
Ved livstruende tilstande i tidsrummet 8-13 kan benyttes tlf. 99 76 20 00, hvis ovennævnte nr. er optaget.

Ved tidsbestilling til konsultation beder vi om årsagen til henvendelsen, så varigheden af konsultationen kan skønnes bedst muligt.
Opmærksomheden henledes på, at man fra regionens side har vedtaget, at man ikke kan få konsultation hos både læge og sygeplejerske på samme dag. Hvis man alligevel bestiller konsultation hos begge, vil aftalen hos lægen blive annulleret.

Ved akut henvendelse foretages konsultationen af den læge/sygeplejerske der den pågældende dag er afsat til dette.
Ved akut opstået sygdom kan man efter telefonisk aftale få en tid samme dag. Der kan ikke samtidig laves kontroller og udredninger af kroniske tilstande.

Der er hver dag mellem kl. 8.30 og 9.00 mulighed for at komme uden tidsbestilling og få taget blodprøver som i forvejen er rekvireret. Sygesikringskortet skal medbringes og alle skal henvende sig ved sekretæren.

Det afgivne tidspunkt for konsultation skal opfattes som vejledende, og vi vil forsøge at være præcise i forhold til det – men dagligdagen i almen praksis byder ofte på uforudsete begivenheder/akutte tiltag der kan forrykke tidsplanen.