Klinikken

Klinikken er beliggende i en selvstændig fløj i stueetagen i Sundhedshuset Nykøbing (Nykøbing Sygehus) med adgang via Sygehusets hovedindgang. Den er indrettet handicapvenligt.
Sundhedshuset rummer også øjenlæge, øre-næse-hals-læge, sundhedscenter og kommunal blodprøvetagning.

Praksis har lukket/åbent for tilgang efter gældende regler for delepraksis.

I perioder af ½ år har praksis tildelt uddannelseslæge.

Vi har ansat 1 sekretær og 3 sygeplejersker.

Sygeplejerskerne har selvstændigt konsultationer (vaccinationer, sårskader og -skiftninger, blodprøver, urinundersøgelse, lungefunktionsundersøgelse, børneundersøgelser og forebyggende samtaler mv.).