Privatlivspolitik

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som læger og dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.
I nedenstående privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger:

Privatlivspolitik for patienter maj 2018