Informationer

Receptionen er åben dagligt fra kl. 8-16 mandag-torsdag og til kl. 13 om fredagen.

Ved alle telefonkontakter bedes du have dit cpr-nr. klar og ved alle henvendelser i klinikken bedes du altid medbringe dit sygesikringskort.
Ved brug af elektronisk henvendelse er det vigtigt at der logges på med det cpr-nr. henvendelsen drejer sig om.
E-mail konsultation må ikke benyttes til hastende eller på anden måde alvorlige eller akutte tilstande, idet der kan gå op til 2 hverdage før besvarelse af forespørgsel.

Ved ankomst bedes du registrere dig ved kortlæseren ved døren i venteværelset inden du tager plads. Har du problemer med at registrere dig, bedes du henvende dig ved skranken.

Efter kl. 12 vil der kun være én af lægerne på Mors der har åben for akut henvendelse. På vores telefonsvarer vil du blive oplyst om tlf.nr. på den vagthavende læge.
Efter kl. 16, i weekend og helligdage kontaktes lægevagten ved akut sygdom:
Region Nord: tlf. 70 15 03 00
Region Midt: tlf.  70 11 31 31